ShadowOmnimon

 
A digimon tail Takato/Rika  
 
Footer